Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników majątku

  Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników majątku

  Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników majątku

  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, zgodnie z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2017 r., poz. 729) informuje, iż posiada składniki rzeczowe majątku, które nie są wykorzystywane w realizacji zadań jednostki lub nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, lub posiadają wady lub uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo najbliższego otoczenia, lub całkowicie utraciły wartość użytkową z przeznaczeniem do nieodpłatnego przekazania innej jednostce z przeznaczeniem do realizacji zadań publicznych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.10.2017 Data publikacji: 25.10.2017 09:12 Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2018 12:27
  Autor: IAS w Białymstoku Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda
  Rejestr zmian