«Powrót

Celny cios w nielegalny hazard

Celny cios w nielegalny hazard

Celny cios w nielegalny hazard

Funkcjonariusz KAS przed wejściem do lokalu, w którym widać maszyny do gier hazardowych
Dwa nielegalne automaty do gier hazardowych wewnątrz lokalu
Funkcjonariusz KAS wycina zawiasy w drzwiach piłą do metalu

6 nielegalnych automatów oraz zestaw komputerowy wykorzystywany do gier hazardowych zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Łomży w wyniku ostatnich działań nakierowanych na zwalczanie hazardowej szarej strefy. Urządzenia działały w lokalach zlokalizowanych w powiatach zambrowskim i wysokomazowieckim.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Łomży skontrolowali 3 lokale, co do których zachodziło podejrzenie, że są w nich urządzane nielegalne gry hazardowe. Podejrzenia mundurowych okazały się trafne.

Po wejściu do pomieszczeń wyposażonych m.in. w systemy monitoringu i kilkuetapową selekcję klientów funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 6 nielegalnie działających maszyn oraz zestaw komputerowy służący do urządzania gier hazardowych na podobnych zasadach, jak na dotychczas zatrzymywanych automatach.
W jednym przypadku, aby dostać się do lokalu, w którym urządzane były nielegalne gry hazardowe kontrolujący musieli wyciąć zawiasy w zaryglowanych od wewnątrz drzwiach.

Organizatorom nielegalnego procederu hazardowego grożą wysokie kary grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności. Oprócz sankcji karnych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia br. osoby urządzające tego typu gry muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 100 tys. zł od każdego nielegalnego automatu.