«Powrót

Spotkanie dot. współpracy służb w Suwałkach

Spotkanie dot. współpracy służb w Suwałkach

Spotkanie dot. współpracy służb w Suwałkach

Wiceminister Jarosław Zieliński oraz naczelnik i z-ca naczelnika PUCS
Naczelnik PUCS Maciej Fiłończuk prezentuje działalność urzędu
Naczelnik UC w Augustowie Elżbieta Tkaczyk prezentuje działalność urzędu
Naczelnik UC w Suwałkach Tomasz Butkiewicz prezentuje działalność urzędu
Uczestnicy spotkania w sali konferencyjnej

W poniedziałek 8 stycznia w siedzibie suwalskiej delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego odbyło się spotkanie służb działających w pow. suwalskim, augustowskim i sejneńskim. Gościem spotkania był Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Podczas spotkania zaprezentowane zostały wyniki pracy funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Urzędu Skarbowego w Suwałkach oraz Augustowie w 2017 roku.

Naczelnik PUCS mł. insp. Maciej Fiłończuk przybliżył dane dotyczące zwalczania przestępczości transgranicznej, walki z nadużyciami finansowymi, kontrolą przewozu towarów w ramach SENT, walki z podziemiem hazardowym oraz nielegalną migracją – również w kontekście współpracy z pozostałymi służbami w regionie. Omówił także główne zadania Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych RP i RL w Budzisku.

Naczelnik US w Augustowie Elżbieta Tkaczyk oraz naczelnik US w Suwałkach Tomasz Butkiewicz przedstawili efekty pracy podległych urzędów w minionym roku m.in. w kontekście zwiększonej skuteczności działań charakteryzujących się większymi wpływami do budżetu mimo zmniejszenia liczby kontroli.

Obecny na spotkaniu wiceminister Jarosław Zieliński pogratulował osiągnięć KAS oraz podziękował za współpracę służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Podkreślił również, że utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej przynosi wymierne efekty, czego dowodem są wyniki zaprezentowane na poniedziałkowym spotkaniu.