«Powrót

Wizyta Wojewody Podlaskiego na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce

Wizyta Wojewody Podlaskiego na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce

Wizyta Wojewody Podlaskiego na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce

Delegacja w pobliżu starej siedziby oddziału celnego
Delegacja na jednym z peronów towarowych stacji Siemianówka
Delegacja w pobliżu rozładowanego towaru
W siedzibie Oddziału Celnego w Siemianówce
Delegacja przy granicy z Republiką Białorusi. W tle lokomotywa z wagonami

Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski w dniu 30 sierpnia br. wizytował kolejowe przejście graniczne Siemianówka – Swisłocz.

Panu Wojewodzie towarzyszyli Dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW Ewa Stachowicz, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Eligiusz Dubis, Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Stasiulewicz, Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku podinsp. Maciej Fiłończuk i Naczelnik Wydziału Granicznego ppłk SG Arkadiusz Klimowicz.

Wizyta rozpoczęła się prezentacją budynku kolejowego w którym przez 44 lata (w latach 1969 – 2013) mieściła się siedziba Oddziału Celnego w Siemianówce.
Dzięki inwestycji prowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku współfinansowanej przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, od 2014 roku służby graniczne posiadają nowe obiekty dostosowane do standardów Unii Europejskiej i wymogów porozumienia z Schengen. Inwestycja przyczyniła się do zwiększenia obrotu towarowego realizowanego przez przejście graniczne w Siemianówce, skrócenia czasu kontroli pociągów towarowych i poprawy warunków pracy służb granicznych.

Kierownik Oddziału Celnego w Siemianówce nadkom. Alina Stolc i Komendant Placówki SG w Narewce ppłk SG Mariusz Zajkowski zapoznali gości z nową infrastrukturą przejścia, technologią odpraw i natężeniem ruchu granicznego. Przedstawili również charakterystykę odprawianych towarów, zaobserwowane tendencje wzrostowe i możliwości kontroli z wykorzystywaniem sprzętu i urządzeń zakupionych w ramach zrealizowanej inwestycji.

Podczas wizyty omówiono również perspektywy rozwoju przejścia granicznego i kolejne inwestycje  planowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014 – 2020. Zwrócono uwagę na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury kolejowej  podnoszącej efektywność kontroli.

Delegacja udała się również do granicy państwowej z Republiką Białorusi, gdzie przedstawiono zamierzenia inwestycyjne dotyczące monitoringu wizyjnego od granicy państwa do stacji kolejowej w Siemianówce.