«Powrót

Wizyta Wojewody Podlaskiego w Rudawce i Lipszczanach

Wizyta Wojewody Podlaskiego w Rudawce i Lipszczanach

Wizyta Wojewody Podlaskiego w Rudawce i Lipszczanach

Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej studiują mapę
Delegacja przy szlabanie granicznym
Delegacja na czele z wojewodą przechodzą przez teren przejścia w Rudawce

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wizytował przejście graniczne w Rudawce. Odwiedził również Placówkę SG w Płaskiej i Lipszczany – miejsce planowanego, kolejnego w woj. podlaskim, międzynarodowego przejścia granicznego.

Wojewoda Podlaski wraz z Dyrektor Wydziału Infrastruktury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Ewą Stachowicz zapoznali się z infrastrukturą i technologią odpraw na rzecznym przejściu granicznym Rudawka – Lesnaja zlokalizowanym na Kanale Augustowskim.

Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku insp. Dariusz Muszyński oraz Zastępca Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Andrzej Stasiulewicz przedstawili m.in. obecną sytuację na przejściu w kontekście rozszerzenia zakresu jego funkcjonowania o ruch pieszy z wykorzystaniem rowerów oraz wprowadzenia możliwości ruchu bezwizowego. Dzięki tym zmianom w tym roku w Rudawce granicę przekroczyło 10 razy więcej podróżnych niż w roku 2016.

Delegacja udała się również w okolice miejscowości Lipszczany tuż przy granicy państwowej z Republiką Białorusi, w miejsce planowanego międzynarodowego przejścia granicznego Lipszczany – Sofijewo. Obecni na spotkaniu samorządowcy z gminy Lipsk podkreślili znaczenie planowanego przejścia w kontekście rozwoju turystycznego, kulturowego i gospodarczego regionu po obu stronach granicy.
Przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zadeklarowali także, że w przypadku pozytywnej decyzji w sprawie uruchomienia przejścia granicznego w Lipszczanach, przygotowane są środki, aby wstępnie zabezpieczyć infrastrukturę niezbędną do funkcjonowania odpraw podróżnych i pracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i Straży Granicznej.