• Hercule III - zakończenie projektu

    Źródło: Podlaska KAS

    Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku zakończyła realizację projektu zatytułowanego "Modernizacja i rozbudowa systemu kontroli ruchu transgranicznego pojazdów samochodowych oraz systemu łączności radiowej komórek kontrolnych Służby Celnej na terenie województwa podlaskiego".