«Powrót

Nowy formularz wniosku o wydanie pozwolenia AEO

Nowy formularz wniosku o wydanie pozwolenia AEO

Nowy formularz wniosku o wydanie pozwolenia AEO

Z dniem 5 marca 2018 r. kończy się okres przejściowy w zakresie danych wymaganych do wniosku o pozwolenie AEO. W związku z powyższym przedstawiamy nowy formularz wniosku o wydanie pozwolenia AEO (dostępny w plikach do pobrania).

Wniosek i pozwolenie AEO nadal będzie składane i wydawane w formie papierowej. Opracowany przez Komisję Europejską formularz wniosku i pozwolenia AEO zawiera dane zgodne z zał. A rozporządzenia delegowanego.

Pliki do pobrania