«Powrót

Poradnik przedsiębiorcy – Opodatkowanie akcyzą płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

Poradnik przedsiębiorcy – Opodatkowanie akcyzą płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

Poradnik przedsiębiorcy – Opodatkowanie akcyzą płynu do e-papierosów i wyrobów nowatorskich

W dniu 17 stycznia br. opublikowana została ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 137), wprowadzająca regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 1 lutego 2018 r.

Mając na uwadze, że wprowadzane regulację będą dotyczyły w znacznym zakresie podmiotów, które nie znają przepisów akcyzowych Departament Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów przygotował instrukcję dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich celem łatwiejszego i szybszego zapoznania się podmiotów z reżimem akcyzowym.

Instrukcja do pobrania (wersja 1.0, źródło Ministerstwo Finansów)

Instrukcja będzie sukcesywnie aktualizowana wraz z publikacją aktów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanej ustawy. W szczególności dotyczy to:

  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w podatku akcyzowym,
  • rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego,
  • rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy,

dla których finalizowany jest proces legislacyjny, a ich wejście w życie powinno nastąpić wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.