«Powrót

Przyjmowanie deklaracji AKC-U od 9 września 2017 r. w nowym miejscu

Przyjmowanie deklaracji AKC-U od 9 września 2017 r. w nowym miejscu

Przyjmowanie deklaracji AKC-U od 9 września 2017 r. w nowym miejscu

W najbliższych dniach zmieni się w Białymstoku miejsce przyjmowania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdów samochodowych (AKC-U)

 

W związku z reorganizacją podlaskich służb skarbowych, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku stał się organem właściwym do wykonywania zadań wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie akcyzy w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych, w tym do przyjmowania deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdów samochodowych (AKC-U).

Dotychczas deklaracje te przyjmowane były w Oddziale Celnym w Białymstoku przy ul. Octowej 10. Od 9 września 2017 r. deklaracje AKC-U przyjmowane będą w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, przy ul. Świętojańskiej 13 w następujących godzinach urzędowania:

Sala obsługi podatnika (półpiętro)

Poniedziałek 7.30 – 17.30
Wtorek  – piątek 7.30 – 15.30

Punkt Obsługi Kasowej
Poniedziałek 7.30 – 17.30
Wtorek  – piątek 7.30 – 15.30
gdzie będzie można dokonywać wpłat gotówkowych.

Opisana zmiana dotyczy zarówno mieszkańców powiatu białostockiego, jak i powiatów bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego i sokólskiego dla których w zakresie ustawy o podatku akcyzowym właściwy jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.


Przypominamy jednocześnie, że istnieje możliwość przesyłania deklaracji podatku akcyzowego oraz uzyskania elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego w państwie Unii Europejskiej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).