«Powrót

Spotkanie informacyjne - obrót towarowy z krajami trzecimi

Spotkanie informacyjne - obrót towarowy z krajami trzecimi

Spotkanie informacyjne - obrót towarowy z krajami trzecimi

W dniu 27 kwietnia 2017 r.(czwartek), w siedzibie Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach przy ul. Buczka 183 odbędzie się spotkanie informacyjne organizowane przez Oddział Celny w Suwałkach, skierowane do przedsiębiorców oraz agencji celnych, poświęcone w szczególności następującym zagadnieniom:

  • Funkcjonowanie Oddziału Celnego w Suwałkach w zakresie obsługi obrotu towarowego z krajami trzecimi w nowych strukturach organizacyjnych KAS po 01.03.2017.
  • Zadania i obowiązki uczestników obrotu towarowego z krajami trzecimi, wynikające z ustawy z dnia 09.03.2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (SENT).
  • Przypomnienie zasad i trybu dokonywania wpłat i rozliczeń należności celno-podatkowych związanych z obrotem towarowym z krajami trzecimi
  • Sprawy różne - ewentualne pytania i dyskusja.

Spotkania odbędzie się w sali szkoleniowej Delegatury Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach – I piętro, pokój nr 11 o godz. 10:00.