«Powrót

Zmiana lokalizacji Referatu Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych IAS w Białymstoku

Zmiana lokalizacji Referatu Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych IAS w Białymstoku

Zmiana lokalizacji Referatu Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych IAS w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 czerwca 2018 r. zmianie ulega lokalizacja Referatu Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku, z dotychczasowej ul. Octowej 2, 15-399 Białystok na Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku, ul. Plażowa 17, 15-502 Białystok.

Referat w dalszym ciągu będzie funkcjonował w strukturze Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dotychczas realizowane zadania m.in. wydawanie pozwoleń na szeroko rozumiane uproszczenia, zabezpieczenia oraz AEO nie ulegną zmianie. Nowe dane teleadresowe:

Referat Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Plażowa 17, 15-502 Białystok, piętro V pokoje:

  • 515        tel. 85 878 5120
  • 516        tel. 85 878 5121
  • 516A      tel. 85 878 5122

Adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian.