«Powrót

Zmiany na stanowiskach Naczelników Urzędów Skarbowych

Zmiany na stanowiskach Naczelników Urzędów Skarbowych

Zmiany na stanowiskach Naczelników Urzędów Skarbowych

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje, iż z dniem 16 kwietnia 2018 r. nastąpiła zmiana na stanowiskach Naczelników w trzech urzędach skarbowych.

Minister Finansów na stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach powołał Panią Renatę Tkaczyk, dotychczasowego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Augustowie.

Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Augustowie został Pan Tomasz Butkiewicz, dotychczasowy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach.

Z kolei Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim została Pani Dorota Paprocka, dotychczas zajmująca stanowisko Zastępcy Naczelnika tego urzędu.