Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku w latach 2011-2015

  l.p.

  Prowadzący kontrolę

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2014 rok

   

  1.

  ZUS O/Białystok

  23.09. -20.10.2014 r.

  Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

  Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  2013 rok

   

  1.

  Archiwum Państwowe w Białymstoku

  23.05.2013 r.

  Kontrola ogólna archiwum zakładowego.

  2012 rok

  1. Ministerstwo Finansów 21- 31.08.2012 r. System gospodarowania i zarządzania majątkiem jednostki.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 11:52 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2016 09:21
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda