Telefony - Pierwszy US w Białymstoku

  Telefony - Pierwszy US w Białymstoku

  Telefony - Pierwszy US w Białymstoku

  W przypadku awarii linii telefonicznej oraz braku możliwości dodzwonienia się na podane numery stacjonarne uprzejmie prosimy o kontakt pod wskazane zastępcze numery telefonów komórkowych (link)

  Centrala: 85 878 4100
  Fax.: 85 878 4101
  Kancelaria: 85 878 4275
  Sekretariat: 85 878 4242

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1) – obsługa podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług – informacja telefoniczna w zakresie:

  • kas fiskalnych: 85 878 4183
  • opodatkowania działalności i najmu (VAT, PIT-36, PIT-36L, PIT-28): 85 878 4197, 85 878 4150
  • wydawania zaświadczeń o niezaleganiu we wpłatach podatków, wysokości dochodów, przychodów, obrotów: 85 878 4196

  Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-2) – obsługa podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów nie związanych z działalnością gospodarczą (PIT-37,PIT-38,PIT-39,PIT-11, PIT-8C): 85 878 4130, 85 878 4184

  Trzeci Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB-3) – obsługa podatków majątkowych i sektorowych (spadki i darowizny, podatek PCC, SD-3, SD-Z2): 85 878 4241

  Czwarty Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB-4) – deklaracje dla podatku akcyzowego i podatku od gier, wydawanie zaświadczeń w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier: 85 878 4165, 85 878 4110

  Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV) – w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych: 85 878 4162
  Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA): w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych: 85 878 4175 oraz znaków akcyzy: 85 878 4141
  Dział Spraw Wierzycielskich (SEW): 85 878 4170– informacja telefoniczna w zakresie:

  • uzyskania wypisów z rejestru zastawów skarbowych: 85 878 4195
  • ulg w spłacie zobowiązań podatkowych: 85 878 4136
  • wysokości zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, informacji w zakresie otrzymanych powiadomień SMS, wezwań do zapłaty i upomnień: 85 878 4135, 795 540 267, 795 581 277

  Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE): 85 878 4176, 85 878 4156
  Dział Rachunkowości (SER): 85 878 4124, 85 878 4229 – informacja telefoniczna w zakresie:

  • podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług: 85 878 4202, 85 878 4200
  • podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą: 85 878 4199
  • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów nie związanych z działalnością gospodarczą: 85 878 4133

  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1) 85 878 4149
  Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-2):85 878 4161
  Dział Kontroli Podatkowej (SKP): 85 878 4139, 85 878 4145
  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI) – informacja telefoniczna w zakresie ewidencji i rejestracji działalności gospodarczej, UPL, ZAP-3: 85 878 4159, 85 878 4129, 85 878 4234, 85 878 4217
  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK): 85 878 4192

  Krajowa Informacja Skarbowa
  Infolinia:
  Z tel. stac.: 801 055 055
  Z tel. kom.:(22) 330 0330
  Z zagranicy.: +48 22 330 0330

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:15 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 14:43
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda