«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa – pierwszy rok działania w województwie podlaskim

Krajowa Administracja Skarbowa – pierwszy rok działania w województwie podlaskim

Krajowa Administracja Skarbowa – pierwszy rok działania w województwie podlaskim

 

  • Krajowa Administracja Skarbowa powstała 1 marca 2017 r.
  • Mija właśnie pierwszy rok działania KAS w województwie podlaskim.
  • Pierwsza rocznica działania to dobry moment na pierwsze podsumowania.

 

- Powstaliśmy, żeby jeszcze skuteczniej realizować nasze dwa główne cele: zwalczać i zapobiegać przestępczości ekonomicznej oraz profesjonalnie i przyjaźnie obsługiwać podatników cały czas podnosząc standardy tej obsługi. W województwie podlaskim naszym bardzo istotnym zadaniem jest także ochrona i obsługa zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, co oznacza wiele działań związanych właśnie z tym obszarem i walką z przestępczością transgraniczną – mówi Wojciech Orłowski, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

 

Pierwszy rok działania KAS w województwie podlaskim to wpływy budżetowe w wysokości 2,947 mld  zł, czyli o 661 mln zł więcej niż rok wcześniej co daje wzrost o blisko 29 proc.


To także o połowę mniej kontroli celno-skarbowych, które jednocześnie były dużo efektywniejsze. Wpłaty dokonane w ich wyniku były bowiem większe niż rok wcześniej.


Podobnie wyniki wyglądają w zakresie kontroli podatkowych.


- Zmniejszenie liczby kontroli i wzrost wpływów to efekt lepszej komunikacji i możliwości korzystania z informacji, które przed utworzeniem KAS były rozproszone. To realizacja jednego z najważniejszych celów reformy, ale także dowód na bardziej optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych - uważa Wojciech Orłowski. -  Z kolei w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej i likwidacji szarej strefy o skuteczności naszych działań świadczą zarówno śledztwa w dużych sprawach wykrytych przez funkcjonariuszy podlaskiej KAS, jak i statystyki dotyczące zwalczania szarej strefy w obrocie paliwami, przemytu czy zwalczania nielegalnego hazardu.

Funkcjonariusze podlaskiej KAS:

  • przechwycili w 2017 roku ponad 63 miliony sztuk nielegalnych papierosów oraz 2,5 tony nielegalnego tytoniu. Gdyby zatrzymana kontrabanda trafiła do obrotu, Skarb Państwa straciłby z tytułu należności podatkowo-celnych ponad 65 milionów złotych;
  • w roku 2017 zabezpieczyli 577 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Kwota wymierzonych kar pieniężnych organizatorom procederów to ponad 17 milionów złotych;
  • od marca na drogach województwa podlaskiego skontrolowali w ramach SENT ok. 27 tys. ciężarówek;
  • w pierwszym roku swojej działalności zabezpieczyli blisko 75 tys. szt. podrobionych towarów (perfum, zabawek, odzieży, art. elektronicznych)

- Ponadto, w ramach wykonywania naszych zadań ujawniliśmy 63 osoby nielegalnie wjeżdżające lub przebywające na terytorium RP, ujawniliśmy obrót twardymi narkotykami, udaremniliśmy przemyt dóbr kultury i nielegalnych farmaceutyków, odzyskaliśmy skradzione pojazdy, a także w ramach działań w zakresie zapobiegania ASF na podlaskich przejściach granicznych zatrzymaliśmy blisko 11 ton produktów pochodzenia zwierzęcego – dodaje Dyrektor Orłowski.

Zadania związane z zapewnieniem wpływów do budżetu Państwa oraz zwalczaniem i zapobieganiem przestępczości ekonomicznej realizowane są równolegle z innym priorytetowym celem KAS: zapewnieniem odpowiedniej jakości obsługi podatników, którzy uczciwie rozliczają się z fiskusem.

- Dużo energii poświęciliśmy także wspierając podatników w wykonywaniu ich obowiązków. Organizowaliśmy dyżury podatkowe zarówno w siedzibach urzędów, jak i w innych miejscach często odwiedzanych przez podatników. Organizowaliśmy spotkania skierowane do grup wymagających szczególnego wsparcia takich jak osoby starsze, niewidome, niedowidzące, głuchonieme – wylicza Dyrektor Orłowski. - W ramach akcji „Wtorki z JPK_VAT" organizowaliśmy szkolenia dla mikroprzedsiębiorców w związku z wprowadzonym od 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem  - wzięło w nich udział blisko 2 tys. podatników, głównie mikroprzedsiębiorców, księgowych, przedstawicieli organizacji zrzeszających rolników.

Ponadto w 2017 r. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku wśród wszystkich izb w Polsce najszybciej załatwiała sprawy – średnio 100 dni (średnia w kraju: 165 dni) oraz miała jeden z najwyższych wskaźników merytorycznej poprawności orzecznictwa - 3,59% uchylonych decyzji (średnia w kraju: 9,35%).

Szczegółowe podsumowanie najważniejszych wyników pracy oraz działań można znaleźć w prezentacji (plik pdf do pobrania 3,94 MB).