Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w Pierwszym US w Białymstoku

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w Pierwszym US w Białymstoku

  Informacja o przyjętych i załatwionych sprawach w Pierwszym US w Białymstoku

  Sprawy, w zależności od ich rodzaju załatwiane są wg kolejności wpływu i zebranego materiału.
  Przepisy art. 293 ustawy Ordynacja podatkowa stanowią, że indywidualne dane zawarte w deklaracjach oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową, tym samym zabraniają przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji o konkretnych sprawach, prowadzonych wobec konkretnych podatników, w tym również informacji na jakim etapie znajduje się rozpatrywana sprawa.
  Specyfika zadań Urzędu Skarbowego sprawia, że sprawy objęte tajemnicą skarbową stanowią przeważająca większość działań prowadzonych przez Urząd.
  Podatnicy którzy złożyli wniosek w Urzędzie o wszczęcie postępowania lub organ podatkowy wszczął wobec nich postępowanie podatkowe, otrzymują pisma w sprawie, gdzie w lewym dolnym rogu wskazany jest pracownik załatwiający sprawę. Pracownik ten udziela wszelkich informacji związanych z toczącym się postępowaniem, ale jedynie stronie lub stronom tego postępowania.

  Aby otrzymać informację o stanie przyjmowanych spraw oraz o kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, nieobjętych tajemnicą skarbową, uprawnione podmioty mogą zwracać się bezpośrednio do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku pod numerami telefonu:

  • Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1) – obsługa podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących  działalność gospodarczą, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług – 85 878 4197
  • Drugi Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-2) – obsługa podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dochodów nie związanych z działalnością gospodarczą – 85 878 4130
  • Trzeci Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB-3) – obsługa podatków majątkowych i sektorowych – 85 878 4241
  • Czwarty Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB-4) – deklaracje dla podatku akcyzowego i podatku od gier (AKC-U), wydawanie zaświadczeń w zakresie podatku akcyzowego i podatku od gier -  85 878 4165
  • Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług oraz Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPV ) – w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych – 85 878 4162
  • Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA): 85 878 4175
  • Dział Spraw Wierzycielskich (SEW) – 85 878 4170
  • Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE) – 85 878 4176
  • Dział Rachunkowości (SER) – 85 878 4124
  • Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1) 85 878 4149
  • Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających oraz Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKA-2) – 85 878 4161
  • Dział Kontroli Podatkowej (SKP) – 85 878 4139
  • Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI) – w zakresie ewidencji i rejestracji działalności gospodarczej – 85 878 4159,
  • Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK) – 85 878 4192

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.05.2015 Data publikacji: 07.05.2015 09:44 Data ostatniej modyfikacji: 17.01.2018 08:48
  Autor: Pierwszy US w Białymstoku Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk