Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Augustowie w latach 2011-2015

   

  l.p.

  Prowadzący kontrolę

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2014 rok

   

  1.

  Najwyższa Izba Kontroli

  08-17.09.2014 r.

  Świadczenie usług publicznych osobom posługującym się językiem migowym

  2. PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Białymstoku Rejon Energetyczny Suwałki 27.08.2014 r. Sprawdzenie stanu technicznego oraz stanu oplombowania układu pomiarowego i WLZ.

  2012 rok

   

  1.

  Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

  18, 23, 28.01.2012 r.

  Przepisy Prawa Pracy, w tym BHP.

  2.

  Na podstawie upoważnienia Ministra Finansów

  16-27.07.2012 r.

  1. Weryfikacja procesu wartościowania wybranych stanowisk pracy w Urzędzie Skarbowym w Augustowie.

  2. Weryfikacja informacji zamieszczanych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

  3. Wybrane zagadnienia w zakresie postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.

  3.

  Państwowa Straż Pożarna w Augustowie

  04.09.2012 r.

  Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawanie możliwości i warunków działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

  4. Państwowa Inspekcja Pracy w Białymstoku 25-27.09.2012 r. Prawo pracy.

  5.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Wydział Kontroli Płatników Składek w Białymstoku

  05-18.12.2012 r.

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych  świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  2011 rok
  1. Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie 15.11.2011 r. Prawidłowość wykonania umowy dotyczącej odbywania stażu.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:26 Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2016 14:15
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda