Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Augustowie działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm), udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Augustowie na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

  l.p.

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2015 rok

  1. 18-23.06.2015 r. Postępowanie mandatowe i zasadność podejmowania decyzji o odstąpieniu od wszczęcia postępowania karnego skarbowego.
  2. 15-26.06.2015 r. Prawidłowość stosowania kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku  związku z dokonaniem dostaw towarów.
  3. 15-30.06.2015 r. Weryfikacja działań Urzędu Skarbowego, mających na celu ograniczenie poziomu zaległości wymagalnych VAT w okresie od 01.01.2015 r.
  2014 rok

   

  1.

  02.03-02.04.2014 r.

  Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych

  w wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru w latach 2012-2013

  2. 10-27.03.2014 r. Weryfikacja działań podejmowanych przez organ podatkowy w celu wyjaśnienia i likwidacji nadpłat figurujących na kartach kontowych oraz realizacji zadań pokontrolnych.

   

  2012 rok
  1. 30.05.2012 r. Zbadanie zasadności zarzutów wskazanych w skardze.
  2. 11.09.2012 r. Zbadanie zasadności zarzutów wskazanych w piśmie pracownika dotyczącym funkcjonowania Urzędu Skarbowego w Augustowie.
  3. 01-31.10.2012 r. Realizacja zadań dotyczących podatku od towarów i usług oraz weryfikacji zasadności korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
  2011 rok

   

  1.

  07.04.2011 r.

  Przestrzeganie standardów obsługi klienta

  w Urzędzie

   

  2.

  30.06.2011 r.

  Wykonanie zaleceń pokontrolnych dotyczących sali obsługi podatnika

   

  3.

  23.11.2011 r.

  Prawidłowość udzielania zamówień publicznych i celowości zawartych umów ze zleceniobiorcami

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 08:29 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 13:36
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda