Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Augustowie do gromadzenia dochodów budżetowych:
  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych:
  05 1010 1049 0213 4022 2100 0000 NBP O/O Białystok

  VAT - podatek od towarów i usług:
  52 1010 1049 0213 4022 2200 0000 NBP O/O Białystok

  PIT, PPE, PPL, PPD, PPR - podatek dochodowy od osób fizycznych:
  02 1010 1049 0213 4022 2300 0000 NBP O/O Białystok

  KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
  27 1010 0055 0202 0020 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz
   

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  93101010490213402227000000 NBP O/O Białystok

  Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Augustowie:
  Egzekucja administracyjna:
  76 1010 1049 0213 4013 9120 0000  NBP   O/O Białystok

  Opłata skarbowa – Urząd Miejski w Augustowie
  08 1240 5787 1111 0010 7154 5272 BANK PEKAO SA

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:10 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2018 12:49
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk