Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim działając zgodnie z art.6 ust.1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm), udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Urzędzie Skarbowym w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092).

  l.p.

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2017 rok

  1. 27 - 31.03.2017 r. Weryfikacja prawidłowości sporządzania przez urząd wykazów osob uprawnionych do wypłaty dodatku kontrolerskiego w 2016 r.
  2. 20.03 - 07.04.2017 r. Weryfikacja sprawności wszczynania egzekucji administracyjnej oraz prawidłowości i efektywności przebiegu procesu egzekucyjnego.
  3. 13.11.2017 r. Przegląd stanowisk pracy/ służby z zakresu BHP.
  2016 rok
  1. 12 - 22.12.2016 r. Weryfikacja działania organu podatkowego w zakresie monitorowania rozliczeń dokonywanych przez podatników podatku VAT.
  2014 rok

   

  1.

  13.10.-31.10.2014 r.

  Efektywność czynności przedegzekucyjnych, windykacja zaległości, prawidłowość ewidencjonowania danych w systemie EGAPOLTAX

  2013 rok

   

  1.

  13.03.-24.03.2013 r.

  Rejestracja podatników ryczłtowych w zakresie VAT, ewidencjonowanie kas rejestrujących

   

  2.

  15.11.-06.12.2013 r.

  Windykacja zaległości podatkowych, planowanie i typowanie podmiotów do kontroli

  2012 rok

   

  1.

  28.06.–20.07.2012 r.

  Sprawy karne skarbowe i nieujawnione źródła

   

  2.

  10.10.2012 r.

  Informatyka

   

  3.

  22.10.–24.10.2012 r.

  Czynności audytowe w ramach zadań audytowych w IS

   

  4.

  28.11.–28.11.2012 r.

  Procedury dot. rachunkowości budżetowej.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

  Sprawozdawczość budżetowa.

  2011 rok

   

  1.

  18.03.2011 r.

  Przestrzeganie standardów obsługi klienta

   

  2.

  15.06.2011 r.

  Wykonanie zaleceń pokontrolnych

   

  3.

  18.08.2011 r.

  Prawidłowość udzielania zamówień publicznych

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 11:45 Data ostatniej modyfikacji: 15.05.2018 13:37
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda