«Powrót

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – podlascy laureaci konkursu

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – podlascy laureaci konkursu

Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy – podlascy laureaci konkursu

Dwa białostockie urzędy skarbowe, czyli Pierwszy i Drugi US oraz Urząd Skarbowy w Łomży, to podlascy laureaci XV edycji ogólnopolskiego konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Przyznanie tytułu "US Przyjazny Przedsiębiorcy", nie jest pierwszym tego typu wyróżnieniem przyznanym białostockim urzędom skarbowym i US w Łomży. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku otrzymywał wyróżnienie w każdej edycji konkursu. Natomiast dwanaście razy w gronie wyróżnionych urzędów skarbowych znalazła się białostocka "dwójka", a osiem razy Urząd Skarbowy w Łomży.

Głównym założeniem konkursu organizowanego przez Business Centre Club we współpracy z Ministerstwem Finansów jest przede wszystkim tworzenie przyjaznej atmosfery między urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, zwłaszcza poprzez budowanie klimatu wzajemnej życzliwości, akceptacji i zaufania wobec działań podejmowanych przez obie strony. W tegorocznej XV już edycji konkursu, za promowanie wysokich standardów działalności w zakresie obsługi podatników, a także profesjonalną i rzetelną współpracę, wyróżniono 70 urzędów skarbowych.