Kontrole

    Kontrole

    Kontrole

    Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Wysokiem Mazowieckiem w latach 2011-2015

    l.p.

    Prowadzący kontrolę

    Okres prowadzonej kontroli

    Zakres prowadzonej kontroli

    2013 rok

     1.

    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
    w Białymstoku

    16-23.01.2013 r.

    1.  Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

    2.  Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

    3.  Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

    4.  Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

    2.

    Archiwum Państwowe w Białymstoku

    14.05.2013 r.

    Archiwum zakładowe

    Pliki do pobrania

    bip

    Informacje o publikacji dokumentu

     
    Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 11:33 Data ostatniej modyfikacji: 07.03.2016 12:09
    Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda