Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.);
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948 ze zm.);
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 poz. 201);
  • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2016 poz. 599 ze zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  • ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. 2016 poz. 476 ze zm.);
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 2016 poz. 2137 ze zm.);
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 2016 poz. 1749 ze zm.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 13:34 Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2017 12:06
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda
  Rejestr zmian