«Powrót

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych

Wpłaty podatku akcyzowego do deklaracji uproszczonych dot. samochodów osobowych

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017r. poz.1757) z dniem 1 października 2017 r. wprowadzono nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego j.n.

  • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - AKC-U/A,
  • dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych - AKC-U/S.

W związku z powyższym w bankowości internetowej zostały dodane nowe rodzaje formularzy możliwe do wyboru na formularzu „Przelew do US":

  • AKC-U/A,
  • AKC-U/Aw (deklaracja wielopozycyjna),
  • AKC-U/S,
  • AKC-U/Sw (deklaracja wielopozycyjna).

Zatem wpłaty podatku akcyzowego z w/w tytułów dokonywane od 1.10.2017 r. na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu nr 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000 powinny zawierać wskazanie:

  • w polu "Symbol formularza lub płatności":  AKC-U/S lub AKC-U/Sw.
  • w polu „Okres": typ okresu  J – dzień – data powstania obowiązku podatkowego tj. data przekroczenia granicy (np. 1 październik 2017 r. zapisany jako 17J0110).  W przypadku deklaracji wielopozycyjnej tj. zawierającej wiele samochodów wpisana winna zostać najwcześniejsza data powstania obowiązku podatkowego z deklaracji.
  • w polu „NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego" - właściwy identyfikator podatnika tj. NIP – dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą lub PESEL – dla podatnika nie prowadzącego działalności gospodarczej.

TYLKO WŁAŚCIWIE OPISANE WPŁATY UMOŻLIWIAJĄ  AUTOMATYCZNE ICH ROZLICZENIE. DZIĘKI TEMU  PROCES UZYSKIWANIA DOKUMENTU „POTWIERDZENIE ZAPŁATY AKCYZY" NA PORTALU PUESC ZOSTANIE ZNACZNIE PRZYSPIESZONY.