«Powrót

Zmiana lokalizacji obsługi akcyzy od 4 lipca 2017 r.

Zmiana lokalizacji obsługi akcyzy od 4 lipca 2017 r.

Zmiana lokalizacji obsługi akcyzy od 4 lipca 2017 r.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku jako właściwy do wykonywania zadań wynikających z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie akcyzy w obrocie krajowym i transakcjach wewnątrzwspólnotowych informuje, że od 4 lipca 2017 r. wszelkie sprawy związane m.in. z:

  • rejestracją podmiotów,
  • przyjmowaniem powiadomień pośredniczących podmiotów węglowych, gazowych, tytoniowych,
  • przyjmowaniem deklaracji podatkowych od podatku akcyzowego i podatku od gier,
  • wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego,
  • przyjmowaniem zabezpieczeń akcyzowych,
  • znakami akcyzy,
  • prowadzeniem postępowań podatkowych

załatwić będzie można w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku - ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok, w godz. pracy Urzędu.

Deklaracje uproszczone dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego pojazdów samochodowych (AKC-U) nadal przyjmowane będą w:

Podlaskim Urzędzie Celno-Skarbowym, Delegatura w Białymstoku, Oddział Celny w Białymstoku, ul. Octowa 10, 15-399 Białystok w godz.:

  • poniedziałek 7.30 - 17.30
  • wtorek – piątek 7.30 - 15.30

gdzie nadal będzie można dokonywać wpłat gotówkowych w godz. 8.00  - 14.45.

Przypominamy jednocześnie, że istnieje możliwość przesyłania deklaracji podatku akcyzowego oraz uzyskania elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego w państwie Unii Europejskiej poprzez Platformę Usług Elektronicznych (link otwiera nowe okno w serwisie zewnetrznym).