Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Zambrów do gromadzenia dochodów budżetowych:
  CIT - podatek dochodowy od osób prawnych:
  93 1010 1049 0005 1822 2100 0000 NBP O/O w Białymstoku.
  VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
  43 1010 1049 0005 1822 2200 0000 NBP O/O w Białymstoku.
  PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych:
  90 1010 1049 0005 1822 2300 0000 NBP O/O w Białymstoku.

  KP, PCC, SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  69 1010 0055 0202 0140 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz
  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  84 1010 1049 0005 1822 2700 0000 NBP O/O w Białymstoku.

   

  Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Zambrowie:
  Egzekucja administracyjna :
  67 1010 1049 0005 1813  9120 0000 NBP O/O w Białymstoku

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 27.04.2015 12:21 Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2015 13:28
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda