«Powrót

Kolejna grupa przestępcza zlikwidowana przez Krajową Administrację Skarbową

Kolejna grupa przestępcza zlikwidowana przez Krajową Administrację Skarbową

Kolejna grupa przestępcza zlikwidowana przez Krajową Administrację Skarbową

Klawiatura komputera z czerwonym klawiszem VAT.

Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z Komórką Szefa KAS do spraw STIR, doprowadził do wytypowania łańcucha firm wprowadzających do obiegu tzw. puste faktury. Ich łączna wartość to ponad 12 mln zł. Podczas akcji na terenie województwa mazowieckiego, zabezpieczone zostały materiały związane z działalnością łańcucha firm, w tym dokumentacja finansowo-księgowa. Komórka Szefa KAS do spraw STIR dokonała blokady środków finansowych na rachunku bankowym nierzetelnej spółki.

19 października 2018 r. pracownicy kontroli Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wszczęli kontrolę celno-skarbową. Jednocześnie funkcjonariusze tego Urzędu wszczęli postępowanie przygotowawcze oraz dokonali przeszukania w siedzibie firmy.

Dzięki zastosowaniu przez komórkę Szefa KAS ds. STIR (ukierunkowaną m.in. na typowanie podmiotów, które wystawiają i wprowadzają do obiegu faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych), narzędzi analitycznych wykorzystujących informacje ze STIR oraz JPK, a także współpracy z komórką analiz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, wytypowano łańcuch podmiotów dokonujących fikcyjnych transakcji gospodarczych.

W trakcie wszczętej kontroli celno-skarbowej pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku dokonali szeregu czynności dowodowych, w tym m.in.: zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową spółki oraz przesłuchali prezesa zarządu. W tym samym czasie, grupa funkcjonariuszy w ramach postępowania przygotowawczego dokonała przeszukania lokalu siedziby firmy, gdzie zabezpieczono szereg materiałów związanych z jej działalnością, w tym dokumenty podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wprowadzały do obiegu fikcyjne faktury. Zabezpieczono również pieczęcie podmiotów ukraińskich uczestniczących w przestępczym procederze.

Podjęte działania wskazują, iż spółka bezpodstawnie ujęła w składanych deklaracjach VAT-7 i ewidencji JPK podatek naliczony wynikający z faktur VAT dokumentujących czynności, co do których zachodzi podejrzenie, że w rzeczywistości nie miały miejsca, a faktury wystawiane były przez podmioty powiązane osobowo.

Uszczuplenia należności publicznoprawnych szacowane są na kwotę ok. 2.800.000 zł.

Komórka Szefa KAS ds. STIR dokonała blokady środków finansowych na rachunkach bankowych podmiotu uczestniczącego w mechanizmie wyłudzeń VAT.