«Powrót

Najważniejsze zmiany w CIT i ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.

Najważniejsze zmiany w CIT i ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.

Najważniejsze zmiany w CIT i ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r.

Szef KAS przedstawia najnowsze zmiany w podatku CIT i ordynacji podatkowej.

Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej, przedstawia najważniejsze zmiany w podatkach, które obowiązują od 1 stycznia br.

Poniżej prezentujemy nowe rozwiązania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie – Ordynacja podatkowa. Są one dostępne na Portalu Podatkowym - linki otwierają nowe okna w innych serwisach - (CIT, ordynacja podatkowa).

Rejestr zmian