Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Kontrole prowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku działając zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4a tiret drugie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnia informację publiczną o przeprowadzonych kontrolach w tut. Urzędzie.

  Kontrole przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej.

  l.p.

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2016 rok

  1. 3 - 23.02.2016 r. Prawidłowość i efektywność działania urzędu skarbowego w zakresie zmniejszania zaległości podatkowych
  2. 2 - 18.11.2016 Prawidłowość prowadzenia analizy ryzyka rejestracji podatnika przez urząd skarbowy
  3. 22 - 25.11.2016 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru w latach 2014-2015
  2015 rok
  1. od 10 do 14.09.2015 r. Terminowość załatwiania spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w okresie I-VIII 2015 roku.
  2. od 8 do 14.09.2015 r. Tryb postępowania z zajęciami wierzytelności wpływającymi od komorników w okresie I półrocza 2015 roku.
  3. od 18 do 22.05.2015 r. Prawidłowość stosowania kaucji gwarancyjnej stanowiącej zabezpieczenie zapłaty podatku w związku z dokonaniem dostaw towarów.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 10:41 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 11:57
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Katarzyna Choruży