«Powrót

Kontrola

Kontrola

Kontrola

Kontrola podatkowa realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

Kontrola celno-skarbowa realizowana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.