Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  siedziba główna Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
  W BIAŁYMSTOKU

  ul. Jana Klemensa Branickiego 9
  15-085 BIAŁYSTOK

  REGON: 001021122
  NIP: 966-04-37-133

  tel. 85 66 55 600; 85 66 55 611
  fax. 85 66 55 610
  e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl

   

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  adres skrytki e-PUAP: /1yhydw288z/SkrytkaESP

  Godziny urzędowania

  poniedziałek - piątek od 7.15 do 15.15

  Wszystkie sprawy dotyczące obsługi klienta w zakresie informacji celnych,  które były obsługiwane do tej pory przez Izbę Celną w Białymstoku, proszę kierować do Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

  Masz pytanie dotyczące spraw podatkowych związanych z Polskim Ładem?

  Skorzystaj z infolinii Polskiego Ładu pod nr tel.: 22 765 64 64 lub z pomocy konsultantów Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej pod nr 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) lub 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) należy wybrać numer 8

  Komórki organizacyjne IAS w Białymstoku:

  W przypadku awarii linii telefonicznej oraz braku możliwości dodzwonienia się na podane numery stacjonarne uprzejmie prosimy o kontakt pod wskazane zastępcze numery telefonów komórkowych (link)

  • Referat Audytu  Wewnętrznego (IWA) 85 66 55 715
  • Wieloosobowe Stanowisko Komunikacji (IWK) 85 66 55 615
  • Referat Wsparcia Zarządzania (IWZ) 85 66 55 669
  • Wydział Kadr i Administracji Personalnej (IPK)85 66 55 605
  • Pierwszy Dział Kadr i Administracji Personalnej (IPK1) 85 66 55 684
  • Drugi Dział Kadr i Administracji Personalnej (IPK2)85 66 55 606
  • Jednoosobowe Stanowisko Partnera Personalnego (IPD) 85 66 55 616
  • Referat Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej (IEW) 85 66 55 709
  • Referat Egzekucji Administracyjnej (IEE) 85 66 55 717
  • Referat Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej (ICK) 85 66 55 694
  • Referat Zarządzania Ryzykiem (ICR) 85 66 55 701
  • Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (ICS) 85 66 55 730
  • Główny Księgowy (GK) 85 66 55 607
  • Referat Rachunkowości Budżetowej (IFR) 85 66 55 629
  • Dział Płac (IFP) 85 66 55 710
  • Referat Planowania i Kontroli Finansowej (IFK) 85 66 55 627
  • Dział Zamówień Publicznych (ILZ) 85 66 55 609
  • Wydział Logistyki (ILL) 85 66 55 608
  • Wydział Personalny (IPP) 85 66 55 690
  • Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Obsługą Klienta (IEK) 85 66 55 665
  • Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE) - 85 66 55 650

  pozostałe lokalizacje Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku:

  • ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok:
   Dział Obsługi Prawnej (IWP) - 85 878 42 65
   Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych (IOD) - 85 878 41 18
   Dział Podatku od Towarów i Usług, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (IOV) - 85 878 42 78
   Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Orzecznictwem (ION) - 85 878 41 34
   Referat Archiwum (ILA) - 85 878 41 90
   Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (IOA) - 85 878 41 43
   Wieloosobowe Stanowisko Współpracy Międzynarodowej (ICM) - 85 878 4257
   Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN) - 85 878 4252
  • ul. Młynowa 21A, 15-404 Białystok
   Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji (IWO) - 85 878 87 28
   Wieloosobowe Stanowisko Ochrony Danych (IWD) - 85 878 87 46
   Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IWH) – 85 711 14 55, 85 878 87 12
  • ul. Octowa 2, 15-399 Białystok
   Dział Centrum Kompetencyjne i Zadań Scentralizowanych (IWC)- 85 745 8771
   Referat Zakazów, Ograniczeń, Kontroli i Środków Polityki Handlowej (IGK) - 85 745 86 50
   Dział Graniczny (IGG) - 85 745 85 15
  • Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok
   Dział Kontroli Wewnętrznej (IWW) - 85 878 53 31
  • ul. Plażowa 17, 15-502 Białystok
   Referat Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych (IGP) - 85 878 51 22
  • ul. Szosa Baranowicka 35, 15-251 Zaścianki
   Dział Audytu Środków Publicznych (ICA) - 85 745 86 37