Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

  siedziba główna Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

  IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
  W BIAŁYMSTOKU

  ul. Jana Klemensa Branickiego 9
  15-085 BIAŁYSTOK

  REGON: 001021122
  NIP: 966-04-37-133

  tel. 85 66 55 600; 85 66 55 611
  fax. 85 66 55 610
  e-mail: ias.bialystok@mf.gov.pl

   

  Elektroniczna skrzynka podawcza e-PUAP (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

  adres skrytki e-PUAP: /1yhydw288z/SkrytkaESP

  Godziny urzędowania

  poniedziałek - piątek od 7.15 do 15.15

  Masz pytanie dotyczące spraw podatkowych?

  Skorzystaj z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej pod nr 22 330 03 30 (z tel. komórkowych) lub 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) należy wybrać numer 8
   

  Chcesz przekazać informację o nieprawidłowościach lub podzielić się opinią o funkcjonowaniu KAS?

  Całodobowy bezpłatny Krajowy Telefon Interwencyjny KAS (KTI KAS) służy przyjmowaniu informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  Numer telefonu KTI: 800 060 000
  adres e-mail: powiadomKAS@mf.gov.pl

   

  Komórki organizacyjne IAS w Białymstoku:

  • Referat Audytu  Wewnętrznego (IWA) 85 66 55 715
  • Wieloosobowe Stanowisko Komunikacji (IWK) 85 66 55 615
  • Referat Wsparcia Zarządzania (IWZ) 85 66 55 669
  • Wydział Kadr i Administracji Personalnej (IPK)85 66 55 605
  • Pierwszy Dział Kadr i Administracji Personalnej (IPK1) 85 66 55 684
  • Drugi Dział Kadr i Administracji Personalnej (IPK2)85 66 55 606
  • Jednoosobowe Stanowisko Partnera Personalnego (IPD) 85 66 55 616
  • Referat Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej (IEW) 85 66 55 709
  • Referat Egzekucji Administracyjnej (IEE) 85 66 55 717
  • Referat Kontroli Podatkowej i Kontroli Celno-Skarbowej (ICK) 85 66 55 694
  • Referat Zarządzania Ryzykiem (ICR) 85 66 55 701
  • Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (ICS) 85 66 55 730
  • Główny Księgowy (GK) 85 66 55 607
  • Referat Rachunkowości Budżetowej (IFR) 85 66 55 629
  • Dział Płac (IFP) 85 66 55 710
  • Referat Planowania i Kontroli Finansowej (IFK) 85 66 55 627
  • Dział Zamówień Publicznych (ILZ) 85 66 55 609
  • Wydział Logistyki (ILL) 85 66 55 608
  • Wydział Personalny (IPP) 85 66 55 690
  • Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Obsługą Klienta (IEK) 85 66 55 665
  • Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA (ICE) - 85 66 55 650

  pozostałe lokalizacje Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku:

  • ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok:
   Dział Obsługi Prawnej (IWP) - 85 878 42 65
   Dział Podatków Dochodowych, Majątkowych i Sektorowych (IOD) - 85 878 41 18
   Dział Podatku od Towarów i Usług, Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (IOV) - 85 878 42 78
   Wieloosobowe Stanowisko Nadzoru nad Orzecznictwem (ION) - 85 878 41 34
   Referat Archiwum (ILA) - 85 878 41 90
   Referat Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (IOA) - 85 878 41 43
   Wieloosobowe Stanowisko Współpracy Międzynarodowej (ICM) - 85 878 4257
   Dział Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami (ILN) - 85 878 4252
  • ul. Młynowa 21A, 15-404 Białystok
   Referat Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji (IWO) - 85 878 87 28
   Wieloosobowe Stanowisko Ochrony Danych (IWD) - 85 878 87 46
   Wieloosobowe Stanowisko Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IWH) – 85 711 14 55, 85 878 87 12
  • ul. Octowa 2, 15-399 Białystok
   Dział Centrum Kompetencyjne i Zadań Scentralizowanych (IWC)- 85 745 8771
   Referat Zakazów, Ograniczeń, Kontroli i Środków Polityki Handlowej (IGK) - 85 745 86 50
   Dział Graniczny (IGG) - 85 745 85 15
  • Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok
   Dział Kontroli Wewnętrznej (IWW) - 85 878 53 31
  • ul. Plażowa 17, 15-502 Białystok
   Referat Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych (IGP) - 85 878 51 22
  • ul. Szosa Baranowicka 35, 15-251 Zaścianki
   Dział Audytu Środków Publicznych (ICA) - 85 745 86 37