«Powrót

III Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

III Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

III Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

III Zastępca Dyrektora (ZD-3)Piotr Pawluczenia
Piotr Pawluczenia

III Zastępca Dyrektora nadzoruje:

– Pion Poboru i Egzekucji, w skład którego wchodzi:

  • Referat Spraw Wierzycielskich i Rachunkowości Podatkowej
  • Referat Egzekucji Administracyjnej

– Pion Kontroli, Cła i Audytu, w skład którego wchodzi:

  • Referat Kontroli Podatkowej, Kontroli Celno-Skarbowej i Nadzoru Nad Czynnościami Sprawdzającymi
  • Referat Zarządzania Ryzykiem
  • Wieloosobowe Stanowisko Współpracy Międzynarodowej
  • Wydział Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegajacych Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA
  • Dział Audytu Środków Publicznych
  • Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.04.2017 Data publikacji: 05.04.2017 09:53 Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2021 12:17
Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda
Rejestr zmian