«Powrót

Sprawozdania finansowe Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Sprawozdania finansowe Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Sprawozdania finansowe Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP, Izba Administracji w Białymstoku jest zobowiązana do publikowania sprawozdania finansowego za rok poprzedni do 10 maja roku następnego.

Pliki do pobrania

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 08.05.2019 Data publikacji: 08.05.2019 15:28 Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2020 10:09
Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Radosław Hancewicz
Rejestr zmian