Regulamin organizacyjny IAS w Białymstoku

  Regulamin organizacyjny IAS w Białymstoku

  Regulamin organizacyjny IAS w Białymstoku

  Organizacja Izby Administracji Skarbowej (IAS) została określona regulaminem organizacyjnym IAS w Białymstoku, nadanym przez Dyrektora IAS na podstawie Zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 41). 

  Na czele IAS stoi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, którego powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji, znajdujących się w strukturze organizacyjnej IAS, określa regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.03.2017 Data publikacji: 07.03.2017 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020 12:55
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Maja Koczewska-Bajda