Regulamin organizacyjny IAS w Białymstoku

  Regulamin organizacyjny IAS w Białymstoku

  Regulamin organizacyjny IAS w Białymstoku

  Organizacja Izby Administracji Skarbowej (IAS) została określona regulaminem organizacyjnym IAS w Białymstoku, nadanym przez Dyrektora IAS na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów.

  Na czele IAS stoi Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, którego powołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji, znajdujących się w strukturze organizacyjnej IAS, określa regulamin organizacyjny Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 07.03.2017 Data publikacji: 07.03.2017 09:16 Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2024 08:45
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk