«Powrót

Budowa skanera do prześwietlania pociągów towarowych w Kuźnicy

Budowa skanera do prześwietlania pociągów towarowych w Kuźnicy

Budowa skanera do prześwietlania pociągów towarowych w Kuźnicy

16 maja br. Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wraz z przedstawicielami podlaskiej KAS wizytował plac budowy skanera do prześwietlania pociągów towarowych przekraczających granicę polsko-białoruską, który powstaje na przejściu granicznym w Kuźnicy.

Podczas czwartkowej wizyty, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski powiedział, że będzie to pierwszy skaner do prześwietlania pociągów towarowych w Podlaskiem i zarazem jedno z nielicznych takich urządzeń na wschodniej granicy Polski.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku Wojciech Orłowski poinformował, że rocznie przez kolejowe przejście w Kuźnicy, przewożonych jest około trzech milionów ton różnych towarów, głównie tzw. masowych, np. węgla, gazu, nawozów sztucznych. Z tytułu opłat i podatków, pobierane jest za ten towar ok. 800 mln zł należności.

- Budowany skaner, to krok milowy w rozwoju efektywności i skuteczności działania podlaskiej służby celno-skarbowej, a po uruchomieniu skanera odprawa i sprawdzanie ładunku będzie jeszcze szybsze i bardziej skuteczne – powiedział Wojciech Orłowski.

Dyrektor białostockiej IAS podkreślił, że podobne urządzenia do prześwietlania ładunków,  działają już na przejściach drogowych. Poinformował także, że funkcjonariusze podlaskiej KAS przeprowadzili w 2018 roku ok. 122 tys. kontroli towarów z wykorzystaniem tych skanerów.