«Powrót

Podlaska KAS przerwała proceder fikcyjnego obrotu paliwami

Podlaska KAS przerwała proceder fikcyjnego obrotu paliwami

Podlaska KAS przerwała proceder fikcyjnego obrotu paliwami

Funkcjonariusz KAS przy cysternie

Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku ujawnili i zlikwidowali proceder związany z unikaniem zapłaty podatków przez firmę zajmującą się transgranicznym obrotem paliwami. Dzięki skutecznym działaniom KAS Skarb Państwa odzyskał ponad 10,5 miliona złotych należnego podatku VAT.

Pracownicy podlaskiej KAS ustalili, że firma zarejestrowana w jednym z krajów Unii Europejskiej unikała rejestracji i rozliczania się z podatku VAT z tytułu zakupów wewnątrzwspólnotowych i sprzedaży krajowej poprzez łańcuch fikcyjnych dostaw paliwa między tzw. znikającymi podatnikami. Spółki te, jako podmioty faktycznie nie działające, nie nabywały paliwa od kontrolowanej firmy i nie rozliczały podatków od transakcji wykazanych na fakturach zarówno zakupu jak i dalszej krajowej odsprzedaży.

Postępowanie prowadzone przez KAS wykazało, że faktycznym odbiorcą towaru były podmioty będące kolejnym (czwartym, piątym) ogniwem w łańcuchu dostaw, w większości należące do tych samych właścicieli, do których należała kontrolowana firma. Dodatkowo ustalono, że  była ona kierowana i nadzorowana przez Polaków i jej działalność faktycznie odbywała się na terenie naszego kraju. Wobec tego na spółce ciążył obowiązek rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce oraz jego rozliczenia z tytułu zakupów wewnątrzwspólnotowych i sprzedaży krajowej

Dzięki skutecznym działaniom podlaskiej KAS proceder związany z fikcyjnym, transgranicznym obrotem paliwami został przerwany. W trakcie postępowania dokonano zabezpieczenia środków pieniężnych nieuczciwej firmy oraz odzyskano kwotę 10,5 miliona złotych niezapłaconego podatku VAT.

Pliki do pobrania