«Powrót

Podlaska KAS w służbie społeczeństwu

Podlaska KAS w służbie społeczeństwu

Podlaska KAS w służbie społeczeństwu

Zdjęcia pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej KAS wykonujących swoje obowiązki

Ruszyła kampania promocyjno-informacyjna Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku pod hasłem „Podlaska KAS w służbie społeczeństwu". Jej celem jest pokazanie szerokiego spektrum zadań jakimi zajmuje się Krajowa Administracja Skarbowa, ze szczególnym naciskiem na zadania realizowane w województwie podlaskim.

Służąc na co dzień naszemu społeczeństwu:

  • zasilamy budżet i stoimy na straży prawa podatkowego,
  • ułatwiamy działalność uczciwym przedsiębiorcom,
  • chronimy granice, rynek i konsumentów,
  • ułatwiamy wypełnianie obowiązków podatkowych,
  • zapobiegamy wyłudzeniom podatkowym oraz
  • ścigamy przestępców podatkowych.

Podlaska administracja celno-skarbowa to systematycznie rosnące wpływy do budżetu z tytułu podatków PIT, CIT i VAT.  W roku 2016 zasililiśmy budżet państwa kwotą 2,2 mld zł, w roku 2017 było to 2,9 mld zł, a w 2018 roku z województwa podlaskiego do budżetu państwa wpłynęło 3,2 mld zł.

Podlaska KAS - to bardzo wysoka jakość orzecznictwa podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w ostatnich latach utrzymywał w mocy ponad 99 proc. naszych decyzji zaskarżonych do sądu przez podatników, co jest najlepszym wynikiem w kraju.

Dzięki takim rezultatom IAS w Białymstoku po raz kolejny wygrała Ranking Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej uzyskując najwyższą pozycję w kategorii „Skuteczność", która dotyczyła prawidłowości wydawanych decyzji podatkowych.

Podlaska KAS - to mniej kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Kontrole są wszczynane po wnikliwej analizie dzięki czemu są dużo bardziej skuteczne, a wiele niejasności udaje się rozwiać już podczas czynności sprawdzających, bez konieczności niepokojenia podatników. Dzięki temu podatnicy mogą spokojnie prowadzić swoją działalność.

W 2016 roku przeprowadziliśmy prawie 400 kontroli celno-skarbowych, w wyniku których podatnicy wpłacili 76 mln zł nieodprowadzonych wcześniej podatków. W 2018 roku takich kontroli było o połowę mniej, ale kwota wpłaconych w ich wyniku podatków to 100 mln zł. W pierwszych ośmiu miesiącach 2019 roku, kontroli było 85, ale wpłaty - to już 113 mln zł.

Zmniejszamy także liczbę kontroli podatkowych, z około 1100 w roku 2016 do około 900 w roku 2018, co nie spowodowało zmniejszenia ich skuteczności.

Podlaska KAS - to działania mające na celu zapewnianie warunków uczciwej konkurencji na rynku i ochrona przedsiębiorców, którzy prawidłowo wywiązują się ze swoich obowiązków podatkowych. Ujawniamy i eliminujemy nieuczciwe praktyki, w wyniku których uczciwi podatnicy przegrywają na konkurencyjnym rynku z tymi, którzy np. nie wystawiają paragonów. Przykładem takich działań są dwa ujawnienia procederu niewydawania paragonów przez stacje LPG, gdzie sprzedano bez paragonów łącznie 200 tys. litrów gazu.

Podlaska KAS - to codzienna ochrona polskich granic. W województwie podlaskim odprawiamy każdego roku: 1,7 mln samochodów osobowych, 500 tys. ciężarówek oraz 200 tys. wagonów kolejowych. Musimy je typować do kontroli jak najtrafniej, by zapobiegać nielegalnemu wwożeniu na terytorium Polski towarów i przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszego kraju i jego mieszkańców.

Podlaska KAS - to skuteczna walka z przemytem papierosów. Od 2017 roku przechwyciliśmy na granicy z Białorusią i Litwą oraz podczas działań wewnątrz kraju 167 milionów sztuk nielegalnych papierosów. Gdyby zostały one wprowadzone do obrotu, skarb państwa straciłby ok. 175 milionów złotych z tytułu należności podatkowych i celnych.

Podlaska KAS dba również o bezpieczeństwo rynku i konsumentów, eliminując z niego towary podrobione oraz zagrażające zdrowiu i życiu. Zatrzymujemy narkotyki, sterydy, niebezpieczne substancje chemiczne czy podrabiane produkty, w tym zabawki, których używanie może być niebezpieczne dla dzieci.

Podlaska KAS - to przyjazna obsługa i ułatwienia dla podatników. W 2019 roku 90 proc. deklaracji przyjęliśmy elektronicznie, bez konieczności wizyty podatnika w urzędzie skarbowym. Każdego roku organizujemy blisko 100 spotkań edukacyjnych dla przedsiębiorców oraz dzieci  i młodzieży. Średni czas obsługi zgłoszenia celnego w imporcie i eksporcie - to 40 minut, a IAS w Białymstoku w Rankingu Izb i Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej po raz kolejny była pierwsza w kategorii „Efektywność", czyli najszybciej w kraju działała i podejmowała decyzje.

Podlaska KAS - to szybkie zwroty nadpłaconego podatku. W 2019 roku podatnicy, składający PIT-37 przez Internet, czekali na swoje pieniądze średnio 9 dni. Ten, kto w 2019 roku rozliczył się w formie papierowej, czekał na zwrot nadpłaconego podatku średnio 18 dni, czyli o blisko dwa tygodnie krócej niż rok wcześniej.

Podlaska KAS - to walka z oszustami podatkowymi, których działalność uderza w budżet państwa. W jednej tylko sprawie ujawniliśmy nieprawidłowości na kwotę 78 mln zł, które mogłyby skutkować wyłudzeniem VAT na dużą skalę. Nieprawidłowości w firmach komputerowych, wykryte dzięki nowym narzędziom informatycznym, głównie dzięki Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu - to ponad 37 mln zł niezapłaconego podatku. Nieprawdziwe transakcje w obrocie paliwami ujawnione w zakończonych dotychczas postępowaniach - to uszczuplenia w podatku VAT w wysokości 430 mln zł.

Podlaska KAS - to blisko 70 tys. ciężarówek i transportów kolejowych kontrolowanych rocznie na podlaskich drogach i torach w ramach pakietu przewozowego SENT. System monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów stanowi narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami, które trudnią się nielegalnym obrotem, m.in.: paliwami, skażonym alkoholem, farmaceutykami oraz suszem tytoniowym, wyłudzając w ten sposób podatek VAT.

Podlaska KAS - to skuteczne zwalczanie wszelkich przejawów przestępczości podatkowej i granicznej. Działania prowadzone samodzielnie lub we współpracy z innymi służbami, m.in. Policją i Strażą Graniczną, przynoszą często rekordowe ujawnienia. Dzięki wspólnej akcji podlaskiej KAS i CBŚP zlikwidowano w marcu 2019 roku jeden z największych ujawnionych w Polsce magazynów z nielegalnym tytoniem. W nasze ręce trafiło 70 ton tytoniu wartego ponad 31 milionów złotych, z którego grupa przestępcza mogłaby wyprodukować co najmniej 70 milionów sztuk papierosów.

Podlaska KAS - to także walka z nielegalnym alkoholem, w tym z trunkami o nieznanym pochodzeniu, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia nabywców. W ostatnim czasie w ręce podlaskiej KAS trafiło blisko 1500 litrów alkoholu, tysiące litrów tzw. zacieru oraz urządzenia służące do produkcji alkoholu. Największą w historii podlaskiej KAS bimbrownię zlikwidowaliśmy na terenie jednego z gospodarstw w gminie Gródek.  Funkcjonariusze znaleźli tam linię produkcyjną wraz półproduktami do wytwarzania alkoholu, z których można było wyprodukować ok. 12 tysięcy litrów gotowego alkoholu.

Pliki do pobrania