Przemycane papierosy w wagonie z cementem

Przemycane papierosy w wagonie z cementem

Przemycane papierosy w wagonie z cementem

Funkcjonariuszka KAS przy kartonach z papierosami
Papierosy wewnątrz wagonu z cementem
Papierosy na wagonie z cementem
Kartony z papierosami na peronie przed wagonem kolejowym
  • Przemyt 10 tys. paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce.
  • Kontrabanda ukryta była w jednym z wagonów pociągu towarowego wjeżdżającego do Polski z Białorusi.
  • Wartość rynkowa zabezpieczonych papierosów to niemal 150 tys. zł.

Podczas kontroli pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi do Polski funkcjonariusze KAS z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce znaleźli 10 tys. paczek przemycanych papierosów. Kartony z kontrabandą, której wartość rynkowa została oszacowana na niemal 150 tys. zł, ukryte były w jednym z wagonów z cementem.

Białoruska załoga pociągu została przesłuchana. W sprawie przemytu zostało wszczęte postępowanie, które prowadzą funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Pliki do pobrania