«Powrót

Skuteczna kontrola podlaskiej KAS. Skarb Państwa odzyskał ponad 9,5 miliona złotych.

Skuteczna kontrola podlaskiej KAS. Skarb Państwa odzyskał ponad 9,5 miliona złotych.

Skuteczna kontrola podlaskiej KAS. Skarb Państwa odzyskał ponad 9,5 miliona złotych.

Urzędnik z dokumentem w ręku

Na stratę ponad 9,5 miliona złotych naraziła Skarb Państwa jedna z mazowieckich spółek działających w branży medycznej. Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białegostoku podczas kontroli w firmie ujawnili finansowe nieprawidłowości i doprowadzili do wpłaty pełnej kwoty podatkowych zaległości.

Pracownicy KAS z Białegostoku w ramach kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz weryfikacji tzw. cen transferowych ustalili, że jedna z mazowieckich spółek w latach 2012-2014 dokonywała transferu swojego dochodu do zagranicznych jednostek powiązanych. Transfer ten odbywał się w związku z transakcjami dotyczącymi dystrybucji wyrobów medycznych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania pracownicy podlaskiej KAS ustalili, że działania spółki miały na celu zaniżenie podstawy opodatkowania, a tym samym zaniżenie należnego podatku CIT za powyższe lata.

Spółka nie zakwestionowała ustaleń kontrolujących składając korekty deklaracji podatkowych i wpłacając zaległy podatek CIT wraz z odsetkami w łącznej kwocie 9 milionów 800 tysięcy złotych.

Pliki do pobrania