«Powrót

Spreparowane ptaki na deklaracjach celnych z 1926 roku

Spreparowane ptaki na deklaracjach celnych z 1926 roku

Spreparowane ptaki na deklaracjach celnych z 1926 roku

Karta wystawy. W prawym górnym rogu #HistoriaPodlaskiejKAS. W lewym dolnym rogu symbol KAS.
Po środku zdjęcie przedstawiające deklarację celną z 1926 r.
Karta wystawy. W prawym górnym rogu #HistoriaPodlaskiejKAS. W lewym dolnym rogu symbol KAS.
Po środku zdjęcie przedstawiające deklarację celną z 1926 r.
Karta wystawy. W prawym górnym rogu #HistoriaPodlaskiejKAS. W lewym dolnym rogu symbol KAS.
Po środku zdjęcie przedstawiające deklarację celną z 1926 r.
  • Dzisiaj, ze względu na konwencję CITES, przewóz spreparowanych ptaków bez stosownego zezwolenia byłby niemożliwy, ale w 1926 roku realia były inne.
  • Z tamtego okresu zachowały się deklaracje celne i list przesyłkowy, w których jako zawartość przesyłki wpisano „dry bird (died) in wood box from Poland to America".
  • Niewiele osób wie ponadto, że celnictwo przywędrowało do Białegostoku z Grajewa.

Nadawcą dwóch sztuk spreparowanych ptaków, którego nazwisko trudno odszyfrować, był najprawdopodobniej białostoczanin narodowości żydowskiej, na co może wskazywać miejsce jego zamieszkania - ulica Stołeczna 83. Z nieznanych powodów zachowane deklaracje celne i list przesyłkowy z 1926 roku nie zostały ostemplowane ani wykorzystane przez urząd celny wywozu. Możliwe, że zadecydował o tym brak zadeklarowanej wartości celnej przesyłek.

Co ciekawe, we wspomnianym wyżej okresie w Białymstoku nie istniał jeszcze urząd celny. W dzisiejszej stolicy województwa podlaskiego urząd celny powstał dopiero w drugiej połowie lat 30-tych XX w. co było następstwem niedogodności dotychczasowych rozwiązań.

W związku z dużą liczbą odpraw towarów włókienniczych na potrzeby przemysłu białostockiego, w 1936 roku zdecydowano o kierowaniu transportów tekstyliów z portów w Gdyni i Gdańsku bezpośrednio do magazynu kolejowo-celnego na stacji Białystok Centralny. Za ostateczną odprawę odpowiedzialni byli urzędnicy Urzędu Celnego w Grajewie. Rozwiązanie to miało charakter tymczasowy i nie sprawdziło się.

Dlatego też od 1 listopada 1936 roku rozpoczął działalność Urząd Celny w Białymstoku. Mieścił się on przy ulicy Romualda Traugutta na Dworcu Białystok Fabryczny wcześniej zwanym Białystok Towarowy. Urząd ten zyskiwał coraz większą rangę, ponieważ już w pierwszym roku działalności przejął od Urzędu Celnego w Grajewie uprawnienia do prowadzenia dochodzeń i rozstrzygania spraw karnych skarbowych związanych z międzynarodowym obrotem towarowym, rozciągając równocześnie jego jurysdykcję na obszar województwa białostockiego i poleskiego.

Od 1935 roku w województwie białostockim istniał także pocztowy urząd celny mający siedzibę w Grajewie. W 1938 r. został on przeniesiony do Białegostoku i nadano mu nazwę „Oddział Urzędu Celnego w Białymstoku – Poczta".

Można więc przewrotnie stwierdzić, że celnictwo przybyło do Białegostoku z Grajewa.

Zobacz też inne historie w ramach wystawy Jak to dawniej bywało – z kart historii podlaskiej KAS
#HistoriaPodlaskiejKAS