«Powrót

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "HAZARD? Nie, dziękuję"

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "HAZARD? Nie, dziękuję"

Zapisy szkół do działań edukacyjnych "HAZARD? Nie, dziękuję"

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, zaprasza szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe oraz uczelnie wyższe) z województwa podlaskiego, do zgłaszania swojego udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat urządzania nielegalnych gier hazardowych.

Białostocka Izba Administracji Skarbowej, działając w ramach ogólnopolskiej  kampanii „HAZARD? Nie, dziękuję!", trwającej od października 2019 r. do czerwca 2020 r., zorganizuje zakwalifikowanym do akcji szkołom, lekcję informacyjną prowadzoną przez pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

Zgłoszenia szkół do projektu, przyjmowane są drogą elektroniczną na adres rzecznik.ias.bialystok@mf.gov.pl O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowane szkoły zostaną powiadomione o wyborze za pośrednictwem e-maila.

Każda szkoła może podać w zgłoszeniu tylko jedną klasę. Planowany termin rozpoczęcia zajęć edukacyjnych to październik 2019 r. Dokładna data przeprowadzenia lekcji, zostanie ustalona z osobą kontaktową wskazaną w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy!

Kampania KAS „HAZARD? Nie, dziękuję"

Pliki do pobrania