«Powrót

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Jana Klemensa Branickiego 9
15-085 Białystok


W tym budynku mieści się siedziba Dyrekcji, Pion Wsparcia, Pion Zarządzania, Pion Personalny, Pion Poboru i Egzekucji, Pion Kontroli Cła i Audytu, Pion Finansowo Księgowy, Pion Logistyki i Usług.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

W budynku jest podjazd , winda oraz toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Izba posiada własny parking z dwoma stanowiskami wydzielonymi dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony, w którym można uzyskać niezbędne informacje.

Budynek usytuowany jest przy jednej z głównych ulic Białegostoku w granicach osiedla Bojary w sąsiedztwie Urzędu Miejskiego.

Do izby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej przystanek Branickiego Urząd Miejski autobusami nr 1, 4, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 28, 101, 105, 109 ze wszystkich kierunków miasta lub przystanek Branickiego ,Teatr autobusami nr 1, 12, 13, 15, 17, 24, 101, 105.

Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla  osób niewiadomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

Adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Świętojańska 13.
15-219 Białystok


W tym budynku mieści się siedziba II Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku i Pion Orzecznictwa oraz komórka obsługi prawnej.
Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek jest wyposażony w system informujący Call-Hear – urządzenie umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu (drzwi do Kancelarii), informujące pracownika o tym, że przy wyjściu czeka klient wymagający pomocy.

W budynku jest podjazd , winda  dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Izba nie posiada własnego parkingu. Parking zlokalizowany jest w strefie płatnego parkowania jest wydzielone stanowisko dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku znajduje się punkt informacyjny, którym można uzyskać niezbędne informacje.

Budynek usytuowany jest  w granicach osiedla Mickiewicza jest siedzibą I Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Do izby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej przystanek Branickiego, Świętojańska nr 1, 12, 13, 15, 17, 24, 101, 105 za wszystkich kierunków miasta.

Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla  osób niewiadomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

Adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Octowa 2
15-399 Białystok


W tym budynku mieści się siedziba  Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku , Pion Celno-Graniczny i Pion Informatyki.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W razie potrzeby istnieje również możliwość skorzystania z windy przed głównym wejściem. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w na parterze budynku.

Specjalnie dla osób niepełnosprawnych przed  budynkiem w Białymstoku przy ul. Octowej 2 zostało wydzielone stanowisko parkingowe.

Po wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony, w którym można uzyskać niezbędne informacje.

Budynek usytuowany jest  w granicach osiedla Nowe Miasto  jest siedzibą Podlaskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białymstoku.

Do izby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej przystanek Kopernika, Lokomotywownia nr 6, 20, 28 z centrum miasta.

Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla osób niewiadomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

Adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
Al.1000-lecia Państwa Polskiego 8
15-111 Białystok


W tym budynku mieszczą się  komórki kontroli wewnętrznej, Audytu Środków Pochodzących z Budżetu UE oraz Niepodlegających Zwrotowi Środków z Pomocy Udzielanej przez Państwa Członkowskie EFTA , Audytu Środków Publicznych.

Budynek  jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Wejście do budynku na parterze z poziomu terenu, wyposażone  jest w instalację przyzywową.

Przy wejściu głównym - od strony ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 8  znajduje się podjazd ułatwiający wjazd do budynku, drzwi wejściowych do budynku,  umożliwiają swobodny przejazd wózka inwalidzkiego.

Na parterze budynku  znajdują się toalety przystosowanej do potrzeb  osób niepełnosprawnych.

Izba posiada własny parking z stanowiskiem wydzielonym dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony, w którym można uzyskać niezbędne informacje.

Budynek usytuowany jest  w granicach osiedla Białostoczek  jest siedzibą Podlaskiego Urzędu Celno- Skarbowego w Białymstoku.

Do izby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej przystanek Tysiąclecia PP, Stacja paliw  nr 15, 25, 26, 27 z centrum  miasta.

Chodnik prowadzący do budynku nie jest wyposażony w ścieżkę naprowadzającą dla  osób niewiadomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

Adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Młynowa 21A
15-404 Białystok


W tym budynku mieszczą się  komórki: bezpieczeństwa i ochrony informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, archiwum, inspektor ochrony danych osobowych, pełnomocnik do spraw informacji niejawnych.

Budynek jest siedzibą Podlaskiego Urzędu Skarbowego.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd, wszystkie drzwi na parterze posiadają szerokość umożliwiającą swobodny przejazd wózka inwalidzkiego.

W budynku na parterze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Brak windy i możliwości wjazdu na wyższe kondygnacje.

Izba posiada własny parking z stanowiskiem wydzielonym dla osób niepełnosprawnych.

Po wejściu do budynku znajduje się punkt informacyjny, w którym można uzyskać niezbędne informacje.

Budynek usytuowany jest  w granicach osiedla Przydworcowe.

Do izby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej przystanek kard. S Wyszyńskiego, Młynowa  nr 20, 27, 29, przystanek Kaczorowskiego nr 2, 16, 104.

Chodniki prowadzące do budynku nie sa wyposażone w ścieżkę naprowadzającą dla  osób niewiadomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem.

Adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
ul. Plażowa 17
15-404 Białystok

W tym budynku mieści się  komórka Obsługi Przedsiębiorców w Zakresie Cła, Pozwoleń i Czynności Audytowych. Budynek jest siedzibą Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

Budynek jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Budynek posiada dwa wejścia przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wyższe kondygnacje jest możliwy z wykorzystaniem dwóch wind.

Na parterze budynku  znajdują się toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Izba posiada własny parking z dwoma stanowiskami wydzielonymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w system „Przywołujący" w przypadku osobistego przybycia osoby niepełnosprawnej do urzędu pracownik portierni przyjmuje zgłoszenie o potrzebie obsługi oraz powiadamia pracownika właściwego do załatwienia sprawy.

Po wejściu do budynku znajduje się stanowisko ochrony, w którym można zgłosić potrzebę obsługi osoby niepełnosprawnej.

Budynek usytuowany jest  w granicach osiedla Skorupy we wschodniej peryferyjnej części miasta.

Do izby można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej przystanek Baranowicka, Plażowa (odległość od ok 350 m od przystanku), nr 1, 15 oraz przystanek ul. Ciołkowskiego linii nr 105 w odległości ok 50 m od budynku z centrum miasta.

Chodniki prowadzące do budynku nie są  wyposażone w ścieżkę naprowadzającą dla osób niewiadomych i słabowidzących.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Do budynku można wejść z asystującym psem przewodnikiem.