«Powrót

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Informacja o działalności Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Główna siedziba Izby znajduje się przy ul. Branickiego 9 w Białymstoku.

Siedziba Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

Na czele Izby stoi Dyrektor, który podlega Ministrowi Finansów. W pracy pomagają mu zastępcy, główna księgowa, kierujący komórkami organizacyjnymi, funkcjonariusze i pracownicy. Izba administracji skarbowej jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Struktura podlaskiej KAS

Podlaską KAS tworzą następujące jednostki organizacyjne:

  • Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku
  • urzędy skarbowe (15)
  • Podlaski Urząd Celno-Skarbowy z trzema delegaturami i dziewięcioma oddziałami celnymi

Czym zajmuje się Izba?

Dyrektor Izby nadzoruje zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego. Rozstrzyga w drugiej instancji w większości spraw należących w pierwszej instancji do naczelników.

Czym zajmuje się urząd skarbowy?

Segregator z napisem podatki. Przed segragatorem okulary
Źródło: Shutterstock

Do zadań urzędu skarbowego należą m.in. obsługa i wsparcie podatników w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych, prowadzenie kontroli podatkowej, egzekucja zaległości podatkowych i zapewnianie wpływów do budżetu państwa. Dzięki temu możliwe jest sfinansowanie podstawowych potrzeb państwa i mieszkających w nim obywateli.

Czym zajmuje się urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy prowadzi kontrole celno-skarbowe, ustala i określa podatki, opłaty i niepodatkowe należności budżetowe, obejmuje towary procedurami celnymi oraz zwalcza przestępczość gospodarczą.

Dostępność architektoniczna

Osoba na wózku

Źródło: freepik

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Izby znajdują się na stronie internetowej w zakładce Dostępność/Dostępność architektoniczna.

Kontakt z Izbą Administracji Skarbowej w Białymstoku

Symbole kontaktowe

Źródło: pixabay

Aby załatwić sprawy w Izbie osoby z niepełnosprawnościami mogą:

  1. Napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku, ul. Branickiego 9, 15-085 Białystok
  2. Wysłać e-mail na adres: ias.bialystok@mf.gov.pl
  3. Wysłać faks na numer: 85 66 55 610
  4. Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem: 85 66 55 600
  5. Skorzystać z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP
  6. Skontaktować się osobiście w siedzibie urzędu w godzinach pracy

W kontakcie z naszym urzędem osoba niesłysząca lub słabosłysząca ma prawo do skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN.


Źródło: freepik

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Dostępność/Informacja dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Pliki do pobrania