Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowegow Białymstoku - Alicja Jackiewicz

  Do zakresu obowiązków Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. organizacja pracy Urzędu w celu zapewnienia zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej realizacji celów i zadań;
  2. wykonywanie zadań bezpośredniego przełożonego w stosunku do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych;
  3. ustalanie wewnętrznych procedur postępowania i innych dokumentów o charakterze organizacyjnym;
  4. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

  Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego

  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego - Ewa Czeremcha
  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego - Waldemar Gorlo

  Do zakresu obowiązków Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego należy w szczególności:

  1. egzekwowanie od kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych prawidłowej  i terminowej realizacji przypisanych zadań w ramach bezpośredniego nadzoru służbowego;
  2. sprawowanie kontroli funkcjonalnej nad podległymi komórkami organizacyjnymi;
  3. wydawanie kierownikom podległych komórek organizacyjnych poleceń i wytycznych;
  4. wnioskowanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmiany organizacyjne w nadzorowanych komórkach organizacyjnych;
  5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 11:35 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2022 10:14
  Autor: Emil Kurianowicz Osoba publikująca: Emil Kurianowicz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk