Status prawny/główne podstawy prawne działania

  Status prawny/główne podstawy prawne działania

  Status prawny/główne podstawy prawne działania

  Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest organem niezespolonej administracji rządowej.

  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego Białymstoku obejmuje województwo podlaskie.

  Główna siedziba Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego znajduje się w Białymstoku.

  Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

  Podlaski Urząd Celno-Skarbowy jest jednostką organizacyjną KAS obsługującą Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku. W skład Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego wchodzą delegatury urzędu  w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz oddziały celne. Delegaturami kierują zastępcy naczelnika urzędu.

  Urząd działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
  2. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  4. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
  5. rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary
  6. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno – skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym
  7. zarządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji  Skarbowej oraz nadania im statutów
  8. przepisów odrębnych;
  9. regulaminu organizacyjnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 28.02.2017 Data publikacji: 28.02.2017 14:36 Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2021 08:05
  Autor: Maciej Czarnecki Osoba publikująca: Maciej Czarnecki Osoba modyfikująca: Katarzyna Choruży