Status prawny US

  Status prawny US

  Status prawny US

  Naczelnik Urzędu Skarbowego jest organem administracji rządowej niezespolonej podległym Ministrowi Finansów. Naczelnik wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Skarbowego.
  Jako organ administracji rządowej niezespolonej podlega bezpośrednio Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku. Status prawny urzędu skarbowego reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.
  Minister Finansów w drodze zarządzenia określił organizację urzędu skarbowego oraz nadał mu statut - Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:18 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 09:52
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk