«Powrót

Zaprzestanie świadczenia obsługi kasowej w urzędach skarbowych

Zaprzestanie świadczenia obsługi kasowej w urzędach skarbowych

Zaprzestanie świadczenia obsługi kasowej w urzędach skarbowych

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje, że od dnia 22.05.2020 r. w budynkach Urzędów Skarbowych w:

  • Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku,
  • Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku,
  • Urzędzie Skarbowym w Mońkach
  • Urzędzie Skarbowym w Suwałkach
  • Urzędzie Skarbowym w Augustowie
  • Urzędzie Skarbowym w Łomży
  • Urzędzie Skarbowym w Grajewie

zaprzestaje się świadczenia obsługi kasowej.

Wpłaty z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych nie będą przyjmowanej w/w urzędach.

Decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku została podjęta na podstawie § 12 ust 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz.878), uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa klientów urzędów skarbowych.
Numery rachunków bankowych do wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych nie uległy zmianie i są dostępne na stronie internetowej https://www.podlaskie.kas.gov.pl

Pliki do pobrania