Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Przedmiot działalności i kompetencje US

  Tryb działania naczelnika urzędu skarbowego określają następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej;
  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
  • ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • ustawa z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
  • ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy;
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 13:34 Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2021 09:58
  Autor: Maja Koczewska-Bajda Osoba publikująca: Maja Koczewska-Bajda Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk
  Rejestr zmian