Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Ważne!

  Od 1 stycznia 2020 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT); podatek dochodowy od osób prawnych (CIT); podatek od towarów i usług (VAT, z wyłączeniem: VAT-14, VAT w imporcie) należy wpłacać na numer indywidualnego rachunku podatkowego (tzw. mikrorachunku podatkowego).

  Numer rachunku można sprawdzić w generatorze.
   

  Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Łomży do gromadzenia dochodów budżetowych:

  KP, PCC, SD - zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  48 1010 0055 0202 0080 0007 0000

  Opłata dodatkowa za przejazd autostradą:
  50 1010 0055 0202 0080 0100 0000
   

  Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  16 1010 0071 2223 2008 3100 0000

  Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Łomży:

  Egzekucja administracyjna:
  76 1010 1049 0009 7013 9120 0000

  Opłata skarbowa -  Urząd Miejski w Łomży
  66 1560 0013 2294 6771 7000 0007 - Getin Noble Bank S.A.

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  
  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • opłata paliwowa

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000
  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego
  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000  

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 29.04.2015 12:26 Data ostatniej modyfikacji: 06.06.2022 08:37
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk