Kontrole

  Kontrole

  Kontrole

  Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne w Urzędzie Skarbowym w Mońkach w latach 2011-2015

  l.p.

  Prowadzący kontrolę

  Okres prowadzonej kontroli

  Zakres prowadzonej kontroli

  2018 rok

   1.

  Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku

   czerwiec 2018 r.

  Bariery prawne w rozwoju firm rodzinnych w Polsce.

  2013 rok

   1.

  Archiwum Państwowe w Białymstoku

  12.06.2013 r.

   

  Wykonywanie postanowień ustawy (Dz.U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm) o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

  2012 rok

   1.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

  18-22 czerwca, 26 czerwca, 5,11,13,16 lipca 2012 r.

   

  Kontroli płatnika składek, w tym:

  • prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,
  • prawidłowości i terminowości opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe,
  • wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

  2011 rok

   1.

  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

  4, 11, 13 października
  2011 r.

  Przestrzeganie prawa pracy przez pracodawcę.

   

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.04.2015 Data publikacji: 27.04.2015 13:18 Data ostatniej modyfikacji: 10.08.2018 13:45
  Autor: Anatol Bajguz Osoba publikująca: Anatol Bajguz Osoba modyfikująca: Krzysztof Lewczuk